CAMPING BORDENEO - BRETAGNE SUD
Lieu dit Bordénéo 56360 Le Palais - Belle-Ile-en-Mer
Tel : + 33 297 318 896 / Fax : +33 297 318 777
E.mail : camping.bordeneo@wanadoo.fr
Menu

Rotsen van Port Coton

Een van de meest bijzondere plekken van Belle-Ile-en-Mer , gelegen aan de wilde kust vlakbij de vuurtoren en  Port-Goulphar.
Volg ons
Morbihan Tourisme Bretagne

Wettelijke bepalingen

Algemene informatie:
De website http://www.bordeneo.com is gepubliceerd door:
SAS Bordeneo ingeschreven bij de KvK van Lorient onder het nummer 384349536
Hoofdkantoor: lieu dit Bordeneo 56360 Le Palais, Frankrijk
SIRET: 384 349 536 000 27 APE: 5530Z
Verantwoordelijk voor de publicatie: SAS Bordeneo.
Telefoonnummer: +33 (0)2 97 31 88 96
Fax: +33 (0)2 97 31 87 77
E-mail: camping.bordeneo@wanadoo.fr

Website ontworpen, onderhouden en gehost door E-COMOUEST

De uitgever van de site is verplicht om de wetten betreffende het opzetten en runnen van een website na te leven.

Technische informatie:
Het correspondentiegeheim wordt niet gegarandeerd op het internet. Het is aan elke internetgebruiker om zelf alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen aantasting door eventuele virussen op het internet.

Uitgevershandvest: 
De website http://www.bordeneo.com is een presentatie website van de diensten die geboden worden door SAS Bordeneo. De site is aangevuld met simulatie hulpmiddelen.
De informatie op deze site wordt op informatieve basis gegeven.
Adres: lieu dit Bordeneo 56360 Le Palais, Frankrijk
Tel: +33 (0)2 97 31 88 96
EMAILADRES: camping.bordeneo@wanadoo.fr

Persoonlijke gegevens:
De informatie die u afgeeft zal door SAS Bordeneo worden opgeslagen. Deze informatie zal worden geanalyseerd en doorgestuurd naar de verschillende diensten om in behandeling te worden genomen. Deze informatie kan verder door SAS Bordeneo worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven door naar het onderstaande adres te schrijven. U heeft recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende informatie die op deze website verzameld is, conform de wet n°78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. Om dit recht uit te oefenen kunt u naar de manager van de camping schrijven, op het volgende adres: lieu dit Bordeneo 56360 Le Palais, Frankrijk.

Auteursrecht: 
Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie van de pagina's, gegevens en elk ander onderdeel van de website, ongeacht de hiervoor gebruikte methode of medium, is verboden en vormt zonder toestemming een schending waar de vervalser wettelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk voor gesteld kan worden.

Auteur:
Deze website is ontworpen door de firma ECOMOUEST, alle rechten voorbehouden: SARL ECOMOUEST - SARL met een bedrijfsvermogen van 25.249 €uros - SIRET: 43151611100033
KvK. Vannes B 431 516 111
Adres: PIBS - Prisme 2 6 CP25 - 56000 Vannes | FRANKRIJK
Tel: +33 (0)2 97 62 04 62 - Fax: +33 (0)2 97 63 30 85
Email: contact@e-comouest.com - Website: www.e-comouest.com

Foto's ©
Fotolia en/of E-comouest

CAMPING BORDENEO - BRETAGNE SUD
Lieu dit Bordénéo 56360 Le Palais - Belle-Ile-en-Mer
Tel : + 33 297 318 896 - Fax : +33 297 318 777 - E.mail : camping.bordeneo@wanadoo.fr